Veiviser til HMS-regelverket

Forurensning

Kravene i denne kategorien er knyttet til bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter, avfall, støy og forurensning av hav, vann, jord og luft.

Regelverkets krav til å hindre forurensning

Regelverket skal hindre at forurensning, avfall og produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Du kan også finne informasjon om regler knyttet til helse- og miljøfarlige produkter i kategorien Produkter og forbrukertjenester.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Miljødirektoratet