Veiviser til HMS-regelverket

Preregistering av kjemiske stoffer i REACH

Norsk forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) trådte i kraft fra 30. mai 2008. Denne forskriften er en implementering av EUs REACH-forordning. 1. juni åpner innmelding/preregistrering av kjemiske stoffer som framstilles, produseres eller importeres i mengder fra og med 1 tonn pr. år.
 
Med import menes innførsel fra land utenfor  EØS-området, for eksempel import fra Sveits, Kina, USA og Mosambik. Innfører du kjemiske stoffer fra land innen EØS-området, for eksempel fra Tyskland og Sverige, regnes du som en nedstrømsbruker.
 

Framstillere/produsenter og importører må preregistere sine stoffer

Det er mulig å preregistrere stoffer fra 1. juni til og med 1. desember 2008. Stoffer som er preregistrert får en lengre overgangstid  før registreringen må foretas (2010, 2013 eller 2018 - avhengig av mengder og stoffets farlighet). Etter 1. desember 2008 må alle stoffer som ikke er blitt preregistrert, gjennomgå en full registreringsprosedyre før stoffene kan framstilles, produseres, importeres eller brukes.
 
1. januar 2009 kommer Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) til å publisere en liste over stoffer som er blitt preregistrert. Nedstrømsbrukere som ikke finner sitt stoff på listen kan informere ECHA.
 

Slik kan virksomheter preregistrere sine kjemikalier:

 • Skaff oversikt over bruken av kjemikalier.
 • Finn ut om virksomheten er den som er ansvarlig for å preregistrere eller om dette gjøres av leverandøren.
 • Her preregistreres stoffene: http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp
 • Preregistering er gratis. EU har utviklet dataverktøy som hjelper til med preregistreringen/registreringen.
 • Spør bransjeforeningen om hjelp.
 • Miljødirektoratet har laget en hjelpetjeneste på www.miljodirektoratet.no/reach.

Brukere av kjemiske stoffer og stoffblandinger  må påse at stoffene er preregistrert

Dersom du bruker kjemiske stoffer eller stoffblandinger i din profesjonelle virksomhet regnes du som nedstrømsbruker. Eksempler på stoffblandinger er maling, lim, kosmetikk, vaskemidler.

 

Som nedstrømsbruker må du vite at:
 • stoffet du bruker er blitt preregistrert/registrert hos ECHA
 • stoffet har et sikkerhetsdatablad og du må følge de tiltak/forholdsregler som står i dette
 • ditt bruksområde av stoffet er inkludert i registreringen som framstiller/importør har levert til ECHA

Distributør

Hvis du lagrer og markedsfører kjemiske stoffer og stoffblandinger til tredjepart så er du en distributør.

Som distributør må du påse at det kjemiske stoffet eller stoffblandingen er registrert og at det har sikkerhetsdatablad, og du må følge de tiltak og forholdsregler som står i det.
 

Relevante lenker

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Miljødirektoratet

Hold deg oppdatert i regelverket

Vennligst fyll inn din e-postadresse og klikk meld på eller meld av abonnement.


Kontakt oss

kontaktoss@regelhjelp.no

815 48 222

 • Arbeidstilsynet
 • Statens hus
 • Prinsens gate 1
 • Trondheim

Etater bak nettstedet

 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Strålevernet
 • Miljødirektoratet
 • NSO
 • DSB
 • Nærings- og fiskeridepartementet