Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Bransjen omfatter all produksjon av næringsmidler, herunder drikkevarer. Slakting omfattes også av denne bransjen.

Lenker regelverk

Arbeidsmiljø

Del med andre