Veiviser til HMS-regelverket

Reiseliv og fritidsvirksomhet

Bransjen omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste, herunder guiding og reiseledervirksomhet, samt kommersiell lotteri- og totalisatorvirksomhet m.m. Du kan også finne relevant informasjon i bransjene Hotell- og restaurantvirksomhet og Kontorvirksomhet.

Del med andre