Veiviser til HMS-regelverket

For tilsynspersonell

Disse nettsidene er spesielt tilrettelagt for:

  • Tilsynspersonell i etatene som står bak Regelhjelp.no
  • Underliggende distrikts- og regionkontorer til etatene
  • E-verkene ved det lokale el - tilsyn (DLE)
  • Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA)
  • Fylkesmannens beredskapsavdeling
  • Brannvesenet

 

Kursoversikt :

 

 

 

 Kurs i Systemrettet tilsyn 2015

 

Dette kurset er et tilbud til tilsynspersonell, ledere og saksbehandlere i Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern, med underliggende etater.

Uke 10 –  3.-6. mars (Rica Sunnfjord Hotell, Førde) - FULLT

Uke 42 – 13.-16.oktober - (Thon Hotel Kristiansand) - informasjon og påmelding

 Uke 46 – 10.-13. november - (Thon Hotel Opera, Oslo) - informasjon og påmelding

Kurs i Risikoanalyse og Risikostyring ved Universitet i Stavanger våren 2015

 

Disse kursene er skreddersydd for HMS-etatene i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kursene kan tas enkeltvis, men kan også inngå i den erfaringsbaserte masteren i Risikostyring og sikkerhetsledelse.

Viktig : Påmeldingsfrist 15 desember 2014.

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding:  http://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-og-videreutdanning/erfaringsbaserte-mastergrader/master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/


 

Ny bok : "Risiko og tilsyn - risikostyring og rettslig regulering" - Les mer om boka her.

 

Bruk regelhjelp.no i tilsynsarbeidet :

Det er som regel mye skriftlig informasjon som bør deles ut på tilsynsbesøk,
og vi prøver å begrense mengden som virksomhetene får.
Men: Visittkort og informasjon om regelhjelp.no bør likevel være med.

Nå er det også laget en kort informasjonfilm om regelhjelp.no ( på youtube.com)

Tegnefilm - en mann sveiser, og arbeidlokalet tar fyr

 

Les mer her:

 


Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet