Veiviser til HMS-regelverket

Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Bransjen omfatter veterinærer, dyrepleiere, seminpersonell, fiskehelsebiologer og andre dyrehelsearbeidere.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre