Veiviser til HMS-regelverket

Teknisk forskning, prøving og analyse

Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk, teknisk prøving, analyse og teknisk konsulentvirksomhet. Se også bransjen Kontorvirksomhet.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre