Veiviser til HMS-regelverket

Reparasjon og handel med motorsykler

Bransjen omfatter reparasjon av motorsykler og handel med motorsykler og deler til motorsykler.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre