Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Bransjen omfatter produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre