Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av papir og papirvarer

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp, så som emballasje, bølgepapp, husholdnings- og sanitærpapir, kontorartikler av papir, tapeter, etiketter m.v.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre