Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, beholdere, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, bolter, låser, beslag og andre jernvarer, stålfat, beholdere og annen emballasje av metall. For overflatebehandling av metaller, se egen bransje.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre