Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Bransjen omfatter produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, trykkfarge, tetningsmidler, såpe, vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler m.m.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre