Veiviser til HMS-regelverket

Landtransport

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre