HMS-kravene for din bransje

Landtransport

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre