Veiviser til HMS-regelverket

Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Bransjen omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg, redningstjeneste, forsyningsbaser og lagring, lasting og lossing i kjøle- og fryselagre, godslager mv

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre