Veiviser til HMS-regelverket

Interesseorganisasjoner

Bransjen omfatter politiske, religiøse, arbeidstaker, arbeidsgiver, livssyns, miljøvernorganisasjoner m.m.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre