Veiviser til HMS-regelverket

Handel med motorvogner

Bransjen omfatter import og handel med motorvogner samt deler og utstyr til motorvogner.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre