Veiviser til HMS-regelverket

Eiendomsdrift

Bransjen omfatter tjenester knyttet til forvaltning og drift av eiendom: utleie av egen bolig, drift av borettslag og boligbyggelag, feiing, vaktmestertjenester, rydding, utendørs og innendørs renhold, miljørensing, grunnarbeider m.m.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre