Veiviser til HMS-regelverket

Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Bransjen omfatter begravelses-byråer, krematorier og drift av kirkegårder og gravlunder.

Oversikt

Dette er typiske krav til virksomheter i denne bransjen. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre