Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av papir og papirvarer

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp, så som emballasje, bølgepapp, husholdnings- og sanitærpapir, kontorartikler av papir, tapeter, etiketter m.v.

Produkter

Del med andre