Veiviser til HMS-regelverket

Strålevern

Strålevern og radioaktiv forurensning

Krav til bransjer når det gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel, tilvirkning, besittelse, bruk og annen håndtering, til kassering og avfallsdisponering. Inneholder også krav som skal hindre forurensing fra radioaktive stoffer.

Regelverket skal bidra til reduksjon av negative effekter av eksponering av mennesker og miljø fra strålekilder. Du kan også finne informasjon om regler knyttet til strålevern under kategoriene Arbeidsmiljø og Miljørettet helsevern.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Strålevernet