Veiviser til HMS-regelverket

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Bransjen omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering, innsamling av kongler og mose m.m. Bransjen omfatter også driftsplanlegging, tømmermåling, transport av skogvirke fram til bilvei eller jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m.

Miljø og helse

Del med andre