Veiviser til HMS-regelverket

Drift av underholdningsvirksomhet

Bransjen omfatter drift av teatre, konsertsaler, musikkstudioer, billettbyråer, badeland, tema- og fornøyelsesparker, omreisende tivoli, danseskoler, sirkus m.m.

Miljø og helse

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Miljø og helse

Helse, hygiene og sikkerhet i dusj- og badeanlegg »

Badeanlegg må ivareta hensyn til helse, hygiene og sikkerhet.

Melding til kommunen - offentlig tilgjengelige forsamlingslokaler og andre virksomheter »

Før dere tar i bruk eller gjør vesentlige endringer i offentlig tilgjengelige forsamlingslokaler og enkelte andre lokaler og virksomheter der mange mennesker samles, må dere sende melding til kommunen.

Overordnet miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer »

Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte, slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre