Veiviser til HMS-regelverket

Miljø og helse

Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale miljømessige forhold, samt å søke å forebygge sykdom og skade. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen vår. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

I denne kategorien finner du derfor krav som skal sikre at virksomheter drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke oppstår fare for helseskade eller medfører helsemessig ulempe.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Helsedirektoratet