HMS-kravene for din bransje

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Bransjen omfatter produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, trykkfarge, tetningsmidler, såpe, vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler m.m.

El-sikkerhet

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Elektrisk utstyr

Bruk av elektrisk utstyr »

Du må kun bruke elektrisk utstyr til det utstyret er konstruert for. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr. 

Tilkopling og plassering av elektrisk utstyr »

Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektrisk utstyr.

Elektriske anlegg

Elektriske anlegg »

Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og kommunikasjonsanlegg (svakstrømsanlegg). Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og hvordan disse skal utføres.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Del med andre