Veiviser til HMS-regelverket

Erstatt farlige kjemikalier

Om mulig skal dere erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. Dette tiltaket skal prøves først, før dere setter i gang andre tiltak for å redusere helserisikoen.
Alternativet til å erstatte farlige kjemikalier (substitusjon), er å velge en prosess som gir lavere eksponering.

Hvilke kjemikalier skal erstattes
Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som kan føre til:
 • akutt forgiftning
 • kreft
 • skader på arvestoffet
 • reproduksjonsskader
 • allergi

Organiske løsemidler som gir høy avdamping, bør om mulig erstattes.
 
Arbeidsgivers ansvar
Som arbeidsgiver bør du jevnlig gå igjennom de kjemikaliene som finnes i virksomheten og kvitte deg med de som er blitt unødvendige. Ved innkjøp må du som arbeidsgiver nøye vurdere om det er nødvendig å kjøpe nye helsefarlige kjemikalier eller om det finnes mindre farlige produkter som gir like godt resultat.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Arbeidstilsynet

Hold deg oppdatert i regelverket

Vennligst fyll inn din e-postadresse og klikk meld på eller meld av abonnement.


Kontakt oss

kontaktoss@regelhjelp.no

815 48 222

 • Arbeidstilsynet
 • Statens hus
 • Prinsens gate 1
 • Trondheim

Etater bak nettstedet

 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Strålevernet
 • Miljødirektoratet
 • NSO
 • DSB
 • Nærings- og fiskeridepartementet