Veiviser til HMS-regelverket

Industrivern

Virksomheter som driver industriell produksjon, og som har 40 eller flere sysselsatte, skal ha en egenberedskap – et industrivern.

Industrivernet skal bestå av kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene begrenses. Med uønskede hendelser menes personskader, brann, utslipp og eventuelt andre sikkerhetsrelaterte hendelser.

Del med andre
Sist endret: Opprettet: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon